Støtte ifm. deltagelse til Internasjonale mesterskap

Styret i Laserklubben har besluttet å støtte utøvere som deltar på internasjonale mesterskap (EM/VM) i regi av ILCA/EURILCA.

Følgende kriterier må oppfylles:

– Mesterskapet må være utenfor Norden
– Utøveren må være medlem av NLK
– Utøveren er ikke på landslag

NLK bidrar med 2.000,- i deltager støtte til ett ILCA/EURILCA mesterskap.

Kortfattet søknad sendes til Per Bakke hvor det opplyses om navn på utøver, hvilket mesterskap det søkes for og kontonummer støtten skal utbetales til.

Søknadsfrist: 1.9.2015