Innkalling til ordinært årsmøte i Norsk Laserklubb

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK LASERKLUBB

Tid: Torsdag  28. januar 2016, kl. 19.00

Sted; Carnegies lokaler, Aker Brygge, Grundingen 2 (inngang ved siden av Olivia).

Det vi bli tilrettelagt for deltagelse via telefon.

SAKSLISTE

 1. Konstituering
  a. Godkjenne innkalling.
  b. Velge dirigent
  c. Velge sekretær og tellekorps
  d. Godkjenne de fremmøtte representanter
  e. Godkjenne saksliste
  f. Velge to representanter til å skrive under protokoll
 2. Norsk Laserklubbs årsberetning
 3. Norsk Laserklubbs regnskap for 2015
 4. Innkomne forslag og saker
 5. Fastsette årets kontingent
 6. Forslag til budsjett for 2016
 7. Valg

Det vil være mulig å delta via telefon.

Ring 21 01 09 30

Passcode 509528#

Årsrapport 2015

Resultatrapport 2015

Balanserapport 2015

Revisjonsrapport 2015

Valgkom forslag 2016

 

Oslo, den 11. januar 2016

Styret i Norsk Laserklubb

Christian Begby

Leder