Skipsforlis

Bøker om skipsforlis

Skipsforlis i Bergensleden – Fra Bømlahuk til Holmengrå

bok2Boka er rikt illustrert og forteller skjebnen til 215 fartøyer som har forlist i området Bømlahuk til Holmengrå.

Mange av forlisene er godt dokumentert med utdrag fra sjøforklaringer, avisoverskrifter, kartutsnitt med nøyaktige posisjoner samt bilder av fartøyene.

Da forfatteren har dykket på noen av vrakene, blir han selv en førstehånds kilde til mange interessante opplysninger.

Boken er inndelt i kapitler som dekker forskjellige geografiske områder. Innen hvert område er de eldste forlisene beskrevet først. Det eldste forliset er fra 1717, det siste er M/S Rocknes i Vatlestraumen i 2004.

Det vil nok overraske at så mange av de kjente forlisene har skjedd i skjermet farvann og ikke der hvor havet står på som verst.

Bergen var en meget sentral havn for tyskerne under 2. verdenskrig, og i beskrivelsen av de mange krigsforlis får vi også innblikk i noe av områdets krigshistorie.

Bak i boken er alle forlisene listet med sidehenvisning, både alfabetisk og etter forlis år. Til glede for dykkere har forfatteren også i denne boken laget en liste over vrakene som er funnet og som han har dykket på.

 

OMTALTE FORLIS  –  UTDRAG FRA BOKA  –  MEDIEOMTALER  –  BESTILL BOKA


by Bliss Drive Review