Skipsforlis

Bøker om skipsforlis

Skipsforlis utenfor Vest-Agder – Fra Ulvøy til Åna Sira

SkipsforlisBokomslag4Skipsforlis utenfor Vest-Agder – Fra Ulvøy til Åna Sira er den fjerde boken av Erik Bakkevig om skipsforlis på deler av norskekysten. I likhet med de foregående er også denne rikt illustrert med skutebilder, avisoppslag og kartutsnitt som viser forlisstedene. Der det har latt seg gjøre er fartøyene beskrevet teknisk og med oversikt over tidligere navn og eiere. De mange forlishistoriene er ofte basert på sjøforklaringer, avisomtaler og andre tilgjengelige kilder. Denne boken omhandler 378 forlis med mye dramatikk og farefulle redningsaksjoner. Her får leseren oppleve hvor farefullt det var å være sjømann på seilskuter i eldre tider med stadig kamp mot naturkreftene langs en forreven kyst. Det eldste forliset er fra 1696 og det nyeste fra 1993.

Med denne fjerde boken dekkes kysten utenfor Hordaland, Rogaland og Vest-Agder hvor til sammen 1150 forlis er beskrevet. Bak i boken er alle forlisene listet opp med sidehenvisninger både alfabetisk og etter forlisår. En oversikt viser også hvilke vrak forfatteren selv har dykket på og hvilke vrakrester som fortsatt er å se.

 

OMTALTE FORLIS  –  UTDRAG FRA BOKA  –  MEDIEOMTALER  –  BESTILL BOKA


by Bliss Drive Review